މިދިޔަ އާދިއްތަދުވަހު ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށްދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިރޭ ހާއްސަ ބާބަކިޔުއެއް ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އެބަދެއެވެ.  &nbs...
އެންމެ ފަހުގެ
ދީން
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018
މީދޫ
ރާއްޖެ
...