2000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރ. އަތޮޅު މީދޫއަކީ މިހާރު ރ. އަތޮޅުގައި އެންމެ ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ރަށޭ ބުނުމަކީ ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. ފެނާއި ނަރުދަމާ ފަދަ އަސާސީ ހުރިހާ....
އެންމެ ފަހުގެ
އެންމެ ފަހުގެ
މައުލޫމާތު
ވިޔަފާރި
ދީން
ތަޢުލީމު
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018
ކުޅިވަރު
ރިޕޯރޓު
ޚަބަރު
...