މީދޫ ޖަމްޢިއްޔަތުއް ޞަލާހުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށް ޝައިޚް އިލްޔާސްގެ ދަރުހެއް މިއަދު ހަވީރު
މީދޫ ޖަމްޢިއްޔަތުއް ޞަލާހުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށް ޝައިޚް އިލްޔާސް ހުސައިންގެ ދަރުހެއް މިއަދު ހަވީރު ގެނެސްދޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.   "މިއީ ފުރުޞަތެއް" މި މަޢުޟޫއުއަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ދަރުސް ފޭސްބުކް ލައިވް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު 16:00 ގައެވެ.   މީގެ ކުރިން ޖަމްޢިއްޔަތުއް ޞަލާހުގެ ފަރާތުންވަނީ ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސަޢީދުގެ ދަރުހެއްވެސް ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް ގެނެސްދީފައެވެ. 
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...