އޯލެވެލް އިމްތިހާނު ފަށައިފި
މިއަހަރުގެ ގްރޭޑް 10 ނިންމާ ދަރިވަރުންގެ އިމްތިހާން މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.   ރ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި މިއަހަރު ޖުމްލަ 27 ދަރިވަރަކު މި އިމްތިހާނުތަކުގައި ބައިވެރިވެއެވެ. މުޅި ރާއްޖެއިން މި އިމްތިހާނުގައި 7000އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ބައިވެރިވާކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒެމިނޭޝަނުން މައުލޫމާތުދެއްވައެވެ.     މިއަހަރުގެ އޯލެވެލް އިމްތިހާނު އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 12 ވަނަ ދުުވަހު ނިމޭއިރު މިއަދު އޮތީ އިސްލާމް ޓެސްޓެވެ. އަދި މާދަމާ އޮންނާނީ ދިވެއްސެވެ.   މި އަހަރުގެ އޭ ލެވެލް އިމްތިހާނު އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު ފަށާނެއެވެ.


ފޮޓޯ: އަހުމަދު ރަޝީދު
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...