Affno Traders

ރައްޔިތުންގެ އާއްމު ބައްދަލުވުން މިރޭ 9:00 ގައި

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/7ގެ 110 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ކައުންސިލުން ބާއްވަން ޖެހޭ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން މިރޭ 9:00 ގައި އޮންނާނެއެވެ.

މިރޭ މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މީދޫ ޕްރީ ސްކޫލްގައެވެ. މިރޭގެ މި ބައްދަލުވުމުގައި ރައްޔިތުންނާއި ގުޅޭ މުހިއްމު މަޢޫލޫމާތުތަކެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ވީހާވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވެދެއްވުމަށް މީދޫ ކައުންސިލުން އެދިލައްވައެވެ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!!

avatar

wpDiscuz