Affno Traders

ކުއްލި ޙަބަރު: ރ. އަތޮޅު ބުރުގެ މެޗުތައް އަލިފުށީގައި ކުޅޭ ގޮތަށް އެފް.އޭ.އެމްއިން ނިންމައިފި

މިއަހަރުގެ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ރ. އަތޮޅު ބުރުގެ މަޗުތައް އަލިފުށީގައި ކުޅޭ ގޮތަށް އެފް.އޭ.އެމްއިން ދާދި ދެންމެއަކު ނިންމައިފިއެވެ.

މި ނިންމުން މިހާރު އެފް.އޭ.އެމްއިން މީދޫ ސްޕޯރޓްސް ކުލަބާއިވެސް ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ….

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!!

avatar

rappppp
ގެސްޓް
3 މަސް 20 ދުވަސް ކުރިން

E7 boogal mifaharu work kuraanebaa

wpDiscuz