Affno Traders

                                           ރ. މީދޫ ސްޕޯރޓްސް ކުލަބުގެ ސަޕޯރޓަރުންގެ ޖޯޒީ މިއަދު ވިއްކަން ފަށަނީ

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ރ. މީދޫ ސްޕޯރޓްސް ކުލަބުގެ ސަޕޯރޓަރުންގެ ޖޯޒީ މިއަދު ވިއްކް ފަށާގޮތަށް ޓީމުގެ އޯގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީން ނިންމައިފިއެވެ.

އެގޮތުން ޓީމުގެ ހޯމް އަދި އަވޭ ކިޓު މިއަދު ހަވީރު 4:00 ގައި އެކުވެރި ކުލަބު ސްޓޭޖު ސަރަހައްދުގައި އަދި ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. މިފަހަރު ކުޑަކުދިންގެ ޖޯޒީއެއް 175 ރުފިޔާއަށް ވިއްކަން ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ބޮޑެތި މީހުންގެ ޖޯޒީއެއް ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 195 ރުފިޔާއަށެވެ.

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ރ. އަތޮޅު ބުރުގެ މުޗުތައް ފަށާނެ ތާރީހެއް އަދި އެފް.އޭ.އެމްއިން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!!

avatar

wpDiscuz