ވިޔަފާރި
ސައިކަލުގެ ވިޔަފާރީގައި ރާއްޖޭގެ 1 ވަނަ ކުންފުނި، ލިޓަސް އޮޓޯމޮބައިލްސްގެ 'ސައިކަލު ރަށަށް' ޕްރޮމޯޝަން މިއަދު ލޯންޗުކޮށްފިއެވެ.   ރ. މީދޫގައި މިއަދު ހަވީރު ކުރިއަށްދިޔަ ޚާއްސަ އިވެންޓުގައި މި ޕ...
އަދި ކިޔާލަން
ޑިފަރެންސް ކަރާ އަލަނާސި އަނބު ބްރެޑް ބާގ...

އެސްޓީއޯގެ ރ. މީދޫ އެޖެންޓަކަށް ޑިފަރެންސް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އެސްޓީއޯގެ ފަރާތުން މީދޫ ޓައިމްސްއަށް...

ޗައިނާގެ ޒިންޖިޔާން ޕްރޮވިންސްގެ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ ޔަންގްކަންގ ޕަވަރޓެކް އިމްޕޯރޓް އެންޑް އެކްސްޕ...

1 ވަނަ އިނާމަށް ރަށުޕިކަޕެއް ލިބޭގޮތަށް ބެސްޓް ބަޑީއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ގުރުއަތުލ...

ރޭގަނޑު 11 ޖަހަންދެން އިމްޕޯޓު މުދާ ވިއްކާ ފިހާރަތައް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭ ގޮތަށް އިމްޕޯޓު މުދަލުގެ ވ...

  ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހާޑުވެއާ ސާމާނާއި އާއްމު ސާމާނު ވިއްކަމުން އަންނަ އަވި ފިހާރައަށް ތަފާތު...

ބެޓެރި ވެހިކަލް އާއި ބައިސްކަލު ވިޔަފާރީގައި މަޝްހޫރު 'ބެސްޓް ބަޑީ' އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮމޯޝަންގ...

  މާލެ ދަތުރުފަތުރުކުރުމަކީ މިހާރު ގިނަ ލޯންޗު ފެރީތަކަކާއިއެކު ފަސޭހަވެފައިވާ ހިދުމަތަކަށްވީ...

ދިރާގުން ރ. މީދޫގައި ރީޖަނަލް ޕާޓްނަރ ފިހާރައެއް ހިންގުމަށ ްބީލަން ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާ...

ބެޓެރީ ވެހިކަލް އާއި ބައިސްކަލް ވިޔަފާރީގައި މަޝްހޫރު ބެސްޓް ބަޑީއިން ބައިސްކަލެއް ގަނެެގެން އިނާމަކ...

މިއަދު ހެނދުނުގެ އިރު އަރައިގެން ދިޔައީ އާންމުންގެ ބޮޑު ޝައުގުވެރިކަމެއް ގެނުވި ހާދިސާއަކާއެކުގައެވެ...

ކުޑަކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ތަޢާރަފްކޮށްފައިވާ ބީއެމްއެލް ކިޑްސް ސޭވަ...

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ބެޓެރީ ވެހިކަލްގެ ވިޔަފާރިކުރަމުންދާ ބެސްޓް ބަޑީއާއި މީދޫ ޕްރީ ސްކޫލް...

އެންމެ ފަހުގެ
...